Hoppa till innehåll

Stöd i föräldraskapet

Föräldraskap innehåller både skratt och tårar. Som blivande förälder följer man en ny människas liv på nära håll där barnet får en viktig och central del. Men föräldraskap kan också väcka rädsla för att handla fel och ge dåligt samvete.

Det spelar ingen roll hur mycket du älskar ditt barn, föräldraskap innebär både en rolig och jobbig resa. Konflikter och bråk uppstår, mellan dig och barnet, mellan syskon och mellan dig och din partner. Det händer i alla familjer.

Alla kan i sitt föräldraskap någon gång behöva råd och stöd.

I Vänersborg erbjuds du olika former av stöd i föräldraskapet, från graviditeten till dess att ditt barn fyller 18 år. Här nedan kan du se en del av det stöd som finns.

BMM Barnmorskemottagningen

Svensk mödravård är gratis och frivillig, och nästan alla kvinnor utnyttjar den förmånen.

Barnmorskan tar upp alla frågor som rör graviditeten och besvarar era funderingar. Ni träffar barnmorskan vid flera tillfällen och besöken blir tätare i senare delen av graviditeten. Ni kommer att bli erbjuden tid för ultraljudsundersökning, vilken är frivillig och görs i graviditetsvecka 18.

Förstagångsföräldrar blir inbjudna till gruppsträffar tillsammans med andra blivande föräldrar.

Familjecentralen Sirius: 0-6 år

Familjecentralen Sirius erbjuder olika former av föräldrastöd, såsom
BVC - sköterska, Öppna förskolan, Föräldrarådgivningen för föräldrar med barn mellan 0-6 år.

Här arrangeras föräldragrupper vars innehåll utgår ifrån deltagarnas önskemål och diskussioner. Det anordnas också babycafé, babymassage, matlagningskurser, temaföreläsningar och olika former av föräldrautbildningar.

BVC Barnavårdscentralen: 0-6 år

På BVC kan du få råd och stöd när det gäller amning, mat, sömn och annat som rör ditt, din partners och ert barns liv och hälsa.

Barnavårdscentralen ordnar också föräldragrupper, där ni får träffa och utbyta erfarenheter med andra nyblivna föräldrar.

PREP

PREP, som står för ”Prevention and Relationship Enhancement Program”, är friskvård för parrelationen. Här får ni praktisk hjälp att förebygga och hantera de problem som ibland oundvikligen uppstår.

Kursen utgår från att alla kan förbättra sin kommunikation med sin partner. Den vänder sig till er som bestämt er för att leva tillsammans och satsa på er relation. Alla samtal sker endast mellan kursledaren och paret, kvällsträffar.

Kontakta Familjecentralen Sirius för mer information, 0521-72 21 66.

Parenting Young Children (PYC): 0-6 år

PYC är ett bistånd du kan beviljas av socialtjänsten och som ingår i Plantagets verksamhet.

PYC är ett föräldrautbildningsprogram som vänder sig till föräldrar med intellektuella funktionsnedsättningar och som har yngre barn (ej fyllda 7 år). Syftet med utbildningen är att stärka och utveckla föräldrarnas förmåga till samspel med och omvårdnad av barnet.

Barn Komet: 3-11 år​

Det är vanligt att barn bråkar med sina föräldrar och syskon. Ibland kan det vara svårt att som förälder veta hur man skall hantera det.

Komet är ett föräldrastödsprogram och står för ”kommunikationsmetod”. Komet riktar sig till dig som vill minska konflikterna, få det att fungera bättre hemma och skapa en bättre relation med ditt eller dina barn.

Utbildningen sker i grupp tillsammans med andra föräldrar och två gruppledare. Föräldern får övningar att pröva hemma mellan träffarna.

Här finns mer information om Komet.

Tonårs Komet: 12-18 år

Det är vanligt att barn bråkar med sina föräldrar och syskon. Ibland kan det vara svårt att som förälder veta hur man skall hantera det.

Komet är ett föräldrastödsprogram och står för ”kommunikationsmetod”. Komet riktar sig till dig som vill minska konflikterna, få det att fungera bättre hemma och skapa en bättre relation med ditt eller dina barn.

Utbildningen sker i grupp tillsammans med andra föräldrar och två gruppledare. Föräldern får övningar att pröva hemma mellan träffarna.

Här finns mer information om Kometlänk till annan webbplats.

Förstärkt Komet

Komet är ett bistånd du kan beviljas av socialtjänsten och som ingår i Plantagets verksamhet.

Ibland kan du som förälder känna att problemen är så stora att de inte går att ta sig ur. Ni har hamnat i en negativ spiral av bråk och konflikter som präglar hela vardagen. Yttre faktorer som arbetslöshet, depression eller problem i förhållandet kan också påverka er situation. Allt detta gör att det kan vara svårt att tillgodogöra sig en vanlig föräldrakurs.

Förstärkt Komet vänder sig till dig som upplever att du inte får ordning på livssituationen. Kursen anpassas efter era behov.

Förstärkt Komet sker både i grupp och i hemmet med vägledning på plats. Tempot är långsamt och innehållet anpassat efter dig och din familj. Kursen fokuserar på konflikthantering, ilska och stress. Barnets problem handlar ofta om utåtagerande, hyperaktivitet, impulsivitet och trots.

Du får även konkreta råd i din föräldraroll. Hjälp med personliga problem I kursen erbjuds du även hjälp med dina egna problem om du behöver det. Vid behov kan stöd även ges via telefon mellan träffarna.

I-komet

iKomet är en internetbaserad version av Komet och som består av 7 sessioner över 10 veckor.  Du som förälder kan antingen gå de delar som du missat från pågående kometgrupp eller går hela utbildningen via plusportalen och får läsa, svara på frågor, reflektera och göra hemuppgifter. Plantaget erbjuder i-komet.

Familjebehandling: 0–20 år

Socialtjänstens uppgift är att i nära samarbete med föräldrar ge stöd till barn, ungdomar och deras familjer vid svårigheter eller problem. Ibland kan detta innebära något samtal, ibland behövs långvariga och mer omfattande hjälpinsatser.

Familjebehandling är ett bistånd av socialtjänsten och som du kan beviljas. Det är Plantaget (se nedan), som du då kommer att träffa.

Om du behöver extra stöd i ditt föräldraskap finns familjebehandlare som under en begränsad tid och efter gemensam planering kan ge råd, stöd och behandling.

Plantaget

Plantaget är kommunens öppenvårdsverksamhet och erbjuder råd, stöd och behandling. Målgruppen är föräldrar, barn och unga i behov av särskilt stöd i olika skeden i livet.

Plantagets öppenvårdsverkamhet erbjuder bland annat enskild familjebehandling, föräldrarådgivning, ungdomsådgivning, familjesamtal, nätverksarbete, ART - kurser (Agression Replacement Training = program för dig som vill ha hjälp med din ilska), barngruppen Kaktus för barn och unga i missbruksmiljöer och fältarbete.
Plantaget erbjuder också Råd & Stödsamtal och funktionell familjeterapi (FFT),

Föräldrarådgivning

Föräldrarådgivningen riktar sig till dig som förälder med barn upp till 18 år.

Det kan finnas olika anledningar till att söka föräldrarådgivning. Kanske känner du dig vilsen i din föräldraroll eller behöver du tips och råd för att veta hur du ska agera i relationen med ditt barn? Då kan du ringa vår föräldratelefon och rådgöra med en erfaren socialarbetare. Du som ringer kan vara anonym.

Du kan ringa föräldratelefonen: Måndag,Torsdag och Fredag kl 09.00 - 12.00. Övrig tid finns en röstbrevlåda där du kan du prata in ett meddelande så blir du uppringd senast nästkommande vardag.

Utrednings- och behandlingsenhet Spelmannen: 0-18 år

NU-sjukvårdens enhet Spelmannen är en barnpsykiatrisk utrednings- och behandlingsenhet.

Enheten erbjuder dagsjukvård med familjefokus för de barn, ungdomar och familjer där öppenvårdens insatser inte räcker till. 

Till enheten remitteras patienter via barnpsykiatrisk öppenvård, BUP.

Barn- och ungdomshabiliteringen

Barn- och ungdomshabiliteringen anordnar grupper för både patienter och för närstående. I grupperna kan man få behandling, få samtala med andra om funktionsnedsättningar eller få tips och råd som kan förenkla vardagen.

Även utbildningar, temadagar och kurser anordnas.