Hoppa till innehåll

Barn- och ungdomshabilitering

Ålder: 2–18 år


Barn- och ungdomshabiliteringen ger barn och ungdomar med funktionsnedsättning råd, stöd och behandling.

Målet är att allsidigt främja barnets utveckling till bästa möjliga funktionsförmåga. Habiliteringen träffar familjer som har barn och ungdomar med utvecklingsstörning, autism eller rörelsehinder och ger också stöd och information till anhöriga samt till personal som barnen och ungdomarna möter.

Alla insatser planeras utifrån barnets och familjens behov. I samråd med familjen görs en habiliteringsplan.

Habiliteringen samverkar med ett stort antal andra aktörer, till exempel hjälpmedelscentralen, läkare, barnomsorgs- och skolpersonal, kommunens LSS-handläggare och handläggare på försäkringskassan.

Personalen har medicinsk, psykologisk, specialpedagogisk och social kompetens.

KONTAKT

Barn- och ungdomshabiliteringen Mariedal

Besöksadress:

Vänerparken 19, plan 5

462 35 Vänersborg

Postadress:

Box 247
462 23 Vänersborg

Telefon:
010-441 21 00

E-post:
hoh.buh.vanersborg@vgregion.se

Hemsida:
Barn- och ungdomshabiliteringens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster