Hoppa till innehåll

Barn- och ungdomskliniken, NÄL

Ålder: 0–18 år


Består av två vårdavdelningar, avdelning 23 samt 34.

Avdelning 34 bedriver i huvudsak neonatalvård men även i mindre omfattning sjukvård av yngre spädbarn. Avdelningen har 16 vårdplatser. Avdelningens sjukvårdskaraktär spänner från intensivvård till allmän omvårdnad och observation. De vanligaste anledningarna till att barn vårdas på neonatalavdelningen är underburenhet, andningssjukdomar, infektioner, nyföddhetsgulsot, allvarlig påverkan på barnet vid tiden runt förlossningen och lågt blodsocker.

Avdelning 23 är en barn- och ungdomsavdelning. Kliniken arbetar enligt "Children Centerprincipen", vilket innebär att barnet/ungdomen är i centrum för specialisterna. I praktiken innebär detta att alla inneliggande patienter i vårt upptagningsområde vårdas på en och samma vårdenhet oavsett kliniktillhörighet. Behandlande läkare kommer till patienten. Därför kan det komma och gå olika läkare som inte ansvarar för ditt barn. De flesta ronder går på förmiddagen och därefter sker utskrivningarna. Utskrivning kan göras under veckans alla dagar och även under kvällstid. Här vårdas barn och ungdomar mellan 0 och 18 år. Vårdtiden kan variera mellan några timmar till flera veckor.


KONTAKT

NÄL,
Norra Älvsborgs Länssjukhus,
Barn- och ungdomskliniken
Lärketorpsvägen
461 73 Trollhättan

Tf Verksamhetschef 
Anne Wennberg

Verksamhetssekreterare
Sally Börjesson,
tel 010 - 435 22 91

Telefon växel:
010-435 00 00

E-post:
nusjukv.kansli@vgregion.se

Hemsida:
Barn- och ungdomsklinikens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster