Hoppa till innehåll

Föräldrarådgivning

Att vara förälder är att vara förebild för sitt barn. Detta är många gånger en svår uppgift och man kan ibland behöva någon att prata och diskutera med.
Vår Föräldrarådgivning kan stötta dig i din föräldraroll. Denna rådgivning är en råd och stödverksamhet, där du även kan vara anonym.

Rådgivningen är kostnadsfri.

KONTAKT

Individ - och familjeomsorg
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Residensgatan 20

Telefon:
Plantaget, Verksamhetsledare
Tel. 0521 - 72 13 07 eller
Mottagare - familj, barn och ungdom
Telefontid: 8.30-9.30
Tel. 0521 - 72 17 73, 72 17 26

Telefax:
Plantaget 0521 - 72 14 29
Mottagare 0521 - 72 17 31

E-post myndigheten:
social@vanersborg.se