Hoppa till innehåll

Förskola

Ålder: 0-5 år


Förskolan lägger grunden för ett livslångt lärande och ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan stimulerar barns utveckling och lärande samt erbjuder en trygg omsorg.

Verksamheten utgår från en helhetssyn på barnet och barnets behov samt utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska barnens utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar främjas.

Barnomsorg är det samlade begreppet för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg.

När du arbetar, studerar, söker arbete eller är hemma med yngre syskon har ditt barn rätt till barnomsorg.

Personalen på förskolan är duktig på att se vilka behov just ditt barn har och ser till att de behoven tillfredställs. Känner du oro kring ditt barn eller har frågor så tala gärna med personalen på förskolan eller med rektor för förskolan.


KONTAKT

Verksamhetschef förskola
Pernilla Dahlstrand

Telefon:
0521-72 26 51

E-post:
pernilla.dahlstrand@vanersborg.se

MER information