Hoppa till innehåll

Grundskola

Ålder: 6-16 år

 

Grundskolan gäller förskoleklass och nioårig grundskola, vilket innebär att alla barn mellan sex och sexton år omfattas. Sedan höstterminen 2018 är förskoleklassen obligatorisk. Det innebär att barn som är bosatta i Sverige har skolplikt från höstterminen det år de fyller sex år.

Skolbarnsomsorgen, fritidshem finns integrerat på nästan alla skolor. 

Alla elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och i sin personliga utveckling utifrån sina egna förutsättningar. Om det visar sig att en elev inte kommer att nå kunskapsmålen eller på annat sätt har svårigheter i sin skolsituation ska rektor se till att behov av särskilt stöd utreds. Om du som förälder eller elev känner oro, kontakta din lärare eller rektor för att samtala om situationen.

Det finns också skolsköterska och skolkurator tillsammans med övrig elevhälsa (läs mer under elevhälsa) som kan erbjuda stöd.


KONTAKT

Barn- och utbildningsförvaltningen
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Telefon:
0521-72 11 04

E-post myndigheten:

barnutbildning@vanersborg.se

Verksamhetschef f-6
Ann Nyqvist

Telefon:
0521-72 17 80

E-post:
ann.nyqvist@vanersborg.se

Verksamhetschef 7-9
Tomas Granat

Telefon:
0521-72 13 65

E-post:
tomas.granat@vanersborg.se

 Hemsida

Grundskolans hemsidalänk till annan webbplats