Hoppa till innehåll

Grundskola

Ålder: 6-16 år


Grundskolan omfattar från förskoleklass till nioårig grundskola. Förskoleklass är en frivillig skolform inom det offentliga skolväsendet. Skolbarnsomsorgen, fritidshem finns integrerat på nästan alla skolor. 

Kommunen är skyldig att erbjuda alla barn plats i förskoleklass från och med höstterminen det år barnet fyller 6 år.

Den nioåriga grundskolan omfattar alla barn mellan sju och sexton år. Om föräldrar så önskar kan barnet få börja skolan vid sex-års ålder.

Alla elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och i sin personliga utveckling utifrån sina egna förutsättningar. Om det visar sig att en elev inte kommer att nå kunskapsmålen eller på annat sätt har svårigheter i sin skolsituation ska rektor se till att behov av särskilt stöd utreds. Om du som förälder eller elev känner oro, kontakta din lärare eller rektor för att samtala om situationen.

Det finns också skolsköterska och skolkurator tillsammans med övrig elevhälsa (läs mer under elevhälsa) som kan erbjuda stöd.


KONTAKT

Verksamhetschef f-9
Anne-Len Kriewitz

Telefon: 0521-72 17 86

E-post:
anne-len.kriewitz@vanersborg.se


Hemsida
Grundskolans hemsidalänk till annan webbplats