Hoppa till innehåll

KOMET

Vill du minska bråk och konflikter med ditt barn/tonåring?

Delta i en föräldragrupp!

Komet - ett föräldrautbildningsprogram


Det är vanligt att barn/tonåringar bråkar med sina föräldrar och syskon. Ibland kan det vara svårt att som förälder veta hur man ska hantera det. Komet är en utbildning för dig som vill träna dig på att hantera bråk och konflikter med ditt barn/tonåring mer framgångsrikt. Både i Sverige och i andra länder har föräldrautbildningsprogram som Komet visat sig fungera bra - barnen/ungdomarna bråkar mindre, konflikterna blir färre och föräldrarna är nöjda med utbildningen. Utbildningen är kostnadsfri för föräldrar boende i Vänersborgs kommun.

Hur går det till?


Utbildningen sker i grupp tillsammans med andra föräldrar och två gruppledare. Föräldern får konkreta förslag och övningar att pröva hemma mellan träffarna. Totalt träffas gruppen elva gånger i barnkomet och 10 gånger för ungdomskomet. Träffarna bygger på aktivt deltagande och innehåller mycket exempel. diskussioner och idéer för hur man kan bemöta sitt barn/ungdom. Innehållet är inriktat på att se möjligheter och lösningar.

Forskningen om Barnkomet


Den här sortens föräldrautbildning har fått mycket goda resultat i utländska utvärderingar. En större studie av Kometmetoden har genomförts i Stockholms stad. Resultaten visar på en minskning av bråk- och trotsbeteenden med 30 procent efter 6 månader och med 40 procent efter 12 månader. För föräldrar som endast stått på en väntelista för att delta i Komet minskar problemen med 3 procent efter 6 månader.  

Föräldrarna som gått utbildningen har också fått svara på vad de tycker. På frågan om Kometutbildningen har hjälpt barnen svarade 50 procent av föräldrarna "ja, absolut" och 48 procent av föräldrarna "ja, delvis".
Komet för föräldrar är ett av tre samspelsprogram som rekommenderas i en aktuell rapport från Folkhälsoinstitutet.

Kometutbildningens innehåll


Vid varje träff får föräldrarna lära sig en ny färdighet som de sedan får öva på hemma under veckan. Till stöd för arbetet hemma ges även skriftligt material. När gruppen träffas igen så går man gemensamt igenom hur det har gått, vad som börjar fungera bra och hjälps sedan åt med att hantera svårigheter eller utmaningar som kan ha uppstått.

KONTAKT

Individ- och familjeomsorg
KOMET
Vänersborgs kommun
462 85  Vänersborg

 

Barn KOMET (3-11 ÅR)Besöksadress:
Kungsgatan 17

Telefon: 0521-72 10 26

 

Tonårs KOMET (12-18 år)Besöksadress:
Kyrkogatan 23

Telefon: 0521-72 10 20


Mer information