Hoppa till innehåll

Omsorg om funktionshindrade

Omsorg om funktionshindrade är en avdelning inom Socialförvaltningen som ger insatser och stöd till, barn och vuxna, som har fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar.

Hur gör du för att få hjälp?

Våra insatser är behovsprövade. För att få insatser måste du ansöka om detta hos någon av våra handläggare.

Kort om sekretess

I vårt arbete råder sekretess, som styrs av Offentlighet- och sekretesslagen. Det betyder att den som tar kontakt med oss inte behöver vara orolig för att uppgifter lämnas ut till obehöriga. Sekretessen är inte något hinder för samarbete med andra myndigheter eller personer, om den som är berörd ger sitt samtycke. Om samtycke inte ges och misstanke finns att ett barn far illa kan socialtjänsten inhämta och lämna ut uppgifter utan samtycke.


KONTAKT

Omsorg om funktionhindrade Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Verksamhetschef
Peter Martinsson

Telefon:
0521-72 19 58

Kommunväxel:
0521-72 10 00

Besöksadress:
Södergatan 16 A

E-post myndigheten:
social@vanersborg.se

Hemsida:
Omsorg om funktionshindrade