Hoppa till innehåll

Polismyndigheten

Polisens uppdrag är att upprätthålla lagen, minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället. Polisens uppdrag är också att skydda demokratin och försvara den enskilda människans rätt att få uttrycka sina åsikter.

Polisen arbetar med olika typer av brott, från våldsbrott och skadegörelse till ekonomisk brottslighet.Polisen jobbar också förebyggande för att förhindra nya brott.

Polisens uppdrag

Polisens uppdrag beskrivs i Polislagen. För varje år kompletterar regeringen uppdraget genom ett regleringsbrev, som bland annat innehåller särskilda uppdrag som Polisen ska arbeta med under året.

Mål

Polisens mål för de kommande åren kan i korthet sammanfattas så här:

  • Färre brott ska begås. Polisen ska genom planlagt brottsförebyggande arbete bidra till att färre brott begås.
  • Fler brott ska klaras upp. Polisen ska genom sin utredande verksamhet verka för att fler brott klaras upp.
  • Människor ska känna sig trygga. Polisen ska bidra till att människor känner trygghet och mindre oro för brott.
  • Polisen ska bli synligare. Polisen ska arbeta enligt metoder som gör Polisen synligare och mer tillgängliga för allmänheten.
  • Förtroendet ska vårdas och stärkas. Polisen ska slå vakt om det höga förtroende allmänheten har och arbeta för att det stärks ytterligare

KONTAKT

Besöksadress:                       Residensgatan 30
462 23 Vänersborg                        

Postadress:     
Box 208
462 23 Vänersborg                        

Vid larm ring:  
112                        

Telefon:
 
114 14          

Telefax:
010-56 52 443

E-post:
polismyndigheten.vastragotaland
@polisen.se

Hemsida:
Polismyndighetens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster