Hoppa till innehåll

Socialtjänsten Familjestöd

Familjeliv har vi alla erfarenhet av - förväntan, lycka, glädje men även oro, konflikter och gränssättande. Olika situationer väcker olika frågor.

Vi kan erbjuda dig hjälp i form av rådgivning, gruppverksamhet, familjesamtal, barnsamtal m.m.

Alla eventuella uppgifter om dig behandlas enligt gällande sekretesslagstiftning.

Ring vår mottagare ifall ni önskar hjälp i er familj, 0521-72 17 73/17 26

Vid sektionen Familjestöd ingår följande verksamheter/insatser/tjänstemän:
- Utredningsgrupp barn och ungdom 0 - 20 år
- Familjehemsgruppen

KONTAKT

Individ- och familjeomsorg
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Residensgatan 20

Telefon:
Mottagare - familj, barn och ungdom

0521-72 26 60, 72 17 73 och 72 17 26

Telefax:
0521-72 17 31

E-post myndigheten:
social@vanersborg.se