Hoppa till innehåll

Socialtjänsten Råd och Stöd

Föräldrar önskar alltid det bästa för sina barn och vill att de ska få växa upp under trygga förhållanden.

Ibland kan det ändå uppstå situationer som familjen behöver hjälp för att lösa. Det kan vara allt ifrån det lilla barnet som visar stark oro, barn och ungdom som kommer i svåra konfliktsituationer inom eller utanför familjen till ungdomar som får problem med droger och kriminalitet.

Socialtjänstens uppgift är att i nära samarbete med föräldrar ge stöd till barn, ungdomar och deras familjer vid svårigheter eller problem. Ibland kan detta innebära något samtal, ibland behövs långvariga och mer omfattande hjälpinsatser

Alla eventuella uppgifter om dig behandlas enligt gällande sekretesslagstiftning.

Ring vår mottagare ifall ni önskar hjälp i er familj, 0521-72 17 73,
72 17 26

Vid sektionen Råd och Stöd ingår följande verksamheter/insatser/tjänstemän:
- Plantaget
- Familjecentralen
- Familjerådgivning
- Mottagare
- Samverkande socialsekreterare
- Socialsekreterare Barnahuset
- Uppsökande arbete i ungdomsmiljöer


KONTAKT

Individ- och familjeomsorg
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Residensgatan 20

Telefon:
Mottagare - familj, barn och ungdom

0521-72 26 60, 72 17 73 och 72 17 26

Telefax:
0521-72 17 31

E-post myndigheten:
social@vanersborg.se