Hoppa till innehåll

Socialtjänsten Missbruksstöd

Har du problem med missbruk eller beroende av alkohol eller andra droger? Är du utsatt för våld ? Eller känner du någon som har det?

Om du vill ha hjälp kan du ta kontakt med Individ- och familjeomsorgen. Där kan du lämna en ansökan om stöd. Då får du kontakt med en socialsekreterare som tillsammans med dig utreder ditt behov av behandlings- och stödinsatser och bedömer vilken hjälp du kan få.

Exempel på hjälpinsatser som kräver ansökan är: kontaktperson, extern öppenvårdsbehandling och behandlingshem.

Alla eventuella uppgifter om dig behandlas enligt gällande sekretesslagstiftning.

Ring vår mottagare ifall ni önskar hjälp för dig eller någon i din familj,
0521-72 17 73/17 26

Vid sektionen Missbruksstöd ingår följande verksamheter/insatser/ tjänstemän:
- Alkoholhandläggare
- Drogförebyggare
- Utredningsteam
- Behandlingsteam
- Stödteam


KONTAKT

Individ- och familjeomsorgen
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Residensgatan 20

Mottagande socialsekreterare - sektionen för missbruksstöd

Telefon: 0521-72 17 05
Telefax: 0521-72 17 31

E-post myndigheten:
social@vanersborg.se