Hoppa till innehåll

Synverksamheten

Ålder: 0-19 år​

Synverksamheten ger stöd och behandling till barn och ungdomar upp till 19 år och riktar sig till dem som fötts med nedsatt syn eller fått en synnedsättning tidigt i livet.

Syftet är att barn och ungdomar med nedsatt syn ska bli mer självständiga, fungera i samhället och utvecklas normalt.

När syncverksamheten fått en remiss från en ögonläkare, tar de kontakt med familjen och berättar om vad de kan erbjuda. En vårdplan görs upp tillsammans med familjen.

Tillsammans med föräldrarna görs en vårdplan. I vårdplanen kommer vi överens om vilket mål vi ska ha, hur vi ska nå målet och vem på synverksamheten som familjen ska ha kontakt med under behandlingen.

Det här händer under habiliteringen

  • Vi hjälper familjen att ge barnet stöd.
  • Vi ser till att barn och föräldrar utvecklas tillsammans och får nya kunskaper.
  • Vi ger föräldrarna kunskaper om samhällets stöd och service. 
  • Vi ger psykosocialt stöd och rådgivning till patient och närstående. Det psykosociala handlar om hur man fungerar och mår tillsammans med andra människor.
  • Vi undersöker vilken typ av synnedsättning barnet eller ungdomen har.
  • Vi undersöker vad barnet eller ungdomen klarar av att göra.
  • Vi provar ut synhjälpmedel och hjälper till att träna på att använda dem.

Hos oss kan man också få hjälp med att träna på saker man brukar göra hemma, i skolan eller på fritiden. Man kan träna ensam eller i grupp. Man kan träna med eller utan hjälpmedel. 

KONTAKT

Synverksamheten
Vänerparken 21
462 35 Vänersborg, plan 8

Telefon:
010-441 49 80

måndag-fredag 09:00 -11.00

Texttelefon
Ring via Förmedlingstjänst
90 160

Telefax:
0521-27 60 04

E-post:
syncentralen.vanersborg@vgregion.se

Hemsida:
1177 vårdguiden: Synverksamhetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster