Hoppa till innehåll

Tandvård

Ålder: 0-24 år

Den första kontakten med tandvården får barnet redan vid ettårsåldern, oftast via barnavårdscentralen.

När barnet är ungefär två, tre år får man möjlighet att tillsammans med sitt barn göra ett besök hos en tandläkare, tandhygienist eller tandsköterska. Då får man som förälder råd om hur man kan sköta barnets tänder.

Man kan välja att gå till en privat tandvårdsmottagning eller till folktandvården. Om man inte gör ett aktivt val av tandläkare blir man kallad av den tandläkare, privat eller inom folktandvården, som har ansvar för alla patienter i det område man bor. Man har samma möjlighet till specialisttandvård oavsett vad man har valt för tandläkare.

I Västra Götaland är tandvården gratis till och med den 31 december det år man fyller 24 år.

Alla grundskolor i hela Västra Götaland får regelbundet besök av Folktandvården. Vid besöken informeras om munhygien, goda matvanor och riskerna med tobak.

KONTAKT