Hoppa till innehåll

Barnsamtal "Trappan"

För barn som bevittnat våld finns en samtalsmodell utarbetad av Rädda barnen, som heter Trappan. Två familjebehandlare arbetar med modellen. Stödet är kostnadsfritt.

KONTAKT

Individ- och familjeomsorg
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Telefon:
Mottagare - familj/ missbruk: tel 0521-72 17 73, 72 17 26

Telefax:
0521-72 17 31

E-post myndigheten:
social@vanersborg.se