Hoppa till innehåll

Vuxenhabilitering

Ålder: från 18 år

Habiliteringen ger stöd och behandling till vuxna med varaktiga funktionsnedsättningar. Målet är att människor med funktionsnedsättning kunna delta i samhället på lika villkor.

Inom Habiliteringen arbetar personal med särskild kompetens om funktionsnedsättningar och hur dessa  påverkar vardagsliv, hälsa och utveckling.
Vi tar hänsyn till medicinska, pedagogiska, psykologiska och sociala aspekter av funktionsnedsättningen.

Personal med olika yrkeskunskaper arbetar i team. I teamen kan det ingå arbetsterapeut, dietist, fritidspedagog/konsulent, kurator, logoped, läkare, psykolog, sjukgymnast, sjuksköterska, specialpedagog eller talpedagog.

Verksamheten utgår från en helhetssyn på patentens liv och behov av stöd.  Respekt för patientens självbestämmande är viktigt för oss. Patienten ska kunna påverka sin egen vård, oavsett ålder.

Verksamheten är en del av hälso- och sjukvården och ett specialiserat komplement till övrig hälso- och sjukvård, förskola, skola och socialtjänst.

KONTAKT

Vuxenhabiliteringen

Besöksadress:
Vänerparken 19, plan 6
462 23 Vänersborg

Telefon:
010-441 21 00

E-post:
vuxenhab.fyrbodal@vgregion.se

Hemsida:
Vuxenhabiliteringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster