Hoppa till innehåll

 

Medling vid ungdomsbrott

Medling, som är frivilligt, innebär att gärningsman och brottsoffer möts tillsammans med en opartisk medlare, för att prata om brottshändelsen. Syftet är att minska de negativa följderna av ett brott.

Brottsoffret får möjlighet att bearbeta sina upplevelser samtidigt som gärningsmannen får möjlighet till ökad insikt om brottets konsekvenser. De brott som medling gäller skall vara anmälda till polisen. Dessutom skall gärningsmannen ha erkänt gärningen eller delaktighet i den.

Från 2008-01-01 är kommunen skyldig att erbjuda medling när brott begåtts av någon som är under 21 år.

KONTAKT

Individ- och familjeomsorg
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress: Residensgatan 20

Mottagare - familj, barn och ungdom

Telefon:
0521-72 19 90

Råd och stöd öppenvårdsverksamhet
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Belfragegatan 2

Telefon:
1:e behandlingssekreterare 0521-72 10 26, 72 14 83

Telefax:
0521-72 17 31

E-post myndigheten:social@vanersborg.se