Hoppa till innehåll

 

Stöd till föräldrar

I Vänersborg erbjuds du olika former av stöd i föräldraskapet, från graviditeten till dess att ditt barn fyller 18 år. Här nedan kan du se en del av det stöd som finns.

Föräldrarådgivning

Föräldraskapet har sina utmaningar och ofta finns det någon att prata med i sitt nätverk. Men i den roliga och ibland utmanande uppgiften att vara förälder kan det ibland vara skönt att samtala med någon utomstående.

Föräldrarådgivningen erbjuder stöd till alla föräldrar i Vänersborgs kommun som har barn upp till 12 år. All kontakt är frivillig och kostnadsfri. Det sker ingen dokumentering och föräldrarådgivaren har tystnadsplikt.

Vanliga exempel vi samtalar kring

 • Utmaningar i vardagspusslet
 • Du och din partner tänker olika kring vad barn mår bra av
 • Morgonkaoset...
 • Syskonbråk
 • Räcka till?!
 • Stress...
 • Skärmtid...
 • Parrelationens faser i föräldraskapet
 • Förmedling av samhällsinformation
 • Behjälplig med kontakt och i kommunikation med exempelvis andra myndigheter och aktörer.

Föräldrarådgivaren träffar ni i den öppna verksamheten på familjecentralen. Det går även att boka individuella samtal. Samtalen kan ske genom personligt möte, via telefon eller på digitala kanaler. Möten kan ske även på annan plats än familjecentralen.

Kontakt Föräldrarådgivare telefon:0521-72 21 66

Adress: Familjecentralen Sirius, Poppelvägen 90

Föräldrasida - hjälp till barn och unga

På föräldrasidan hittar du information om vad Vänersborgs kommun kan erbjuda för vägledning och stöd till familjer, barn och unga. Du hittar även information om vilka andra resurser och myndigheter som kan ge stöd i olika situationer.

Följande länkar leder till:

Föräldraträffar

Att vara förälder är fantastiskt - men kan ibland också vara utmanande. För dig som bor i Vänersborgs kommun och är förälder finns det olika föräldraträffar där du har möjlighet att utveckla ditt föräldraskap .

ABC föräldraträffar - för alla familjer

ABC föräldraträffar riktar sig till alla föräldrar med barn 3–12 år och syftar till att stärka relationen mellan barn och föräldrar.Träffarna består av fyra tillfällen med fyra teman, Visa kärlek,Vara med, Visa vägen och Välja strider. Efter några veckor hålls en återträff. Under träffarna diskuterar vi bland annat hur du kan:

 • stärka ditt barns självkänsla
 • främja relationer i och utanför familjen
 • hantera svåra situationer.

Läs mer om ABC:

ABC föräldraträffar är kostnadsfria. Information och anmälan till Familjecentralen Sirius på telefon 0521-72 21 21

KOMET föräldragrupper - Vill du minska bråk och konflikter med ditt barn?

Föräldragrupper för föräldrar som vill hantera bråk och konflikter på ett mer framgångsrikt sätt. Komet-grupperna är till för:

 • föräldrar med barn 3–11 år
 • föräldrar med tonåringar 12–18 år

Föräldragrupperna består av 11 träffar respektive 8 träffar. Syftet med KOMET är att förbättra kommunikationen mellan föräldrar och barn.

iKomet är en internetbaserad version av Komet och som består av 7 sessioner över 10 veckor.

Läs mer om KOMET: Aktuella projekt på iPsykologis webbplats Länk till annan webbplats.

KOMET-träffarna är kostnadsfria. Information och anmälan till Råd och stöd-öppenvårdsverksamhet på telefon 0521-72 10 26.

Föräldraskap i Sverige

Föräldraskap i Sverige består av fem föräldraträffar för dig som har barn i åldern 0 - 18 år, är född i ett annat land, och vill veta mer om att vara förälder i Sverige. Föräldraskap i Sverige tar upp viktiga teman som rör barn och familjeliv i Sverige. Under gruppträffarna möter du andra utrikesfödda föräldrar och ni får möjlighet att diskutera och dela erfarenheter med varandra. Träffarna är 2,5 timme leds av två utbildade gruppledare.

Tema på träffarna är:

Träff 1 - Familj i nytt land

Träff 2 – Skola, pojkar och flickor

Träff 3 – Hälsa och sjukvård

Träff 4 – Föräldrars rättigheter och skyldigheter

Träff 5 – Att vara förälder till en tonåring

Träffarna är kostnadsfria. Information och anmälan till ASI-Integration på telefon 0521-72 25 68.

Eller till BVC-sköterska MedproTorpa på telefon 0521–27 82 18, mejl: kaa@medpro.eu.

Läs mer om: Föräldraskap i Sverige Länk till annan webbplats.

Information på olika språk

På följande länk kan du få information på olika språk om att vara förälder i Sverige:

Att vara förälder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se

MER information

För akut hjälp kvällar och helger, året om, ringer du till socialjouren:
0522-69 74 44 eller via
114 14.