Hoppa till innehåll

 

Unga brottsoffer

Enligt socialtjänstlagen 5 kapitlet 11 § ska socialnämnden verka för att den som varit utsatt för brott och dennes närstående för stöd och hjälp.

I Vänersborg är det fältsekreterare och familjebehandlare som ger stöd och hjälp till unga brottsoffer 15-19 år. Stödet omfattar också den unges föräldrar/vårdnadshavare om den unge är under 18 år.

Fältsekreterarna samverkar med Bojen, Brottsofferjouren Fyrbodal.

Fältsekreterarnalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

KONTAKT

Individ- och familjeomsorg
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress: Residensgatan 20

Mottagare - familj, barn och ungdom 

Telefon:
0521-72 17 26 eller 72 17 73

Besöksadress / Fältare    Råd och stöd öppenvårdsverksamhet  

Belfragegatan 2

Telefon Plantaget:           0521-72 10 26

Telefax:
0521-72 17 31

E-post myndigheten:
social@vanersborg.se