Hoppa till innehåll

 

Unga brottsoffer

Enligt socialtjänstlagen 5 kapitlet 11 § ska socialnämnden verka för att den som varit utsatt för brott och dennes närstående för stöd och hjälp.

I Vänersborg är de familjebehandlare som ger stöd och hjälp till unga brottsoffer 15-19 år. Stödet omfattar också den unges föräldrar/vårdnadshavare om den unge är under 18 år.