Hoppa till innehåll

 

Drogförebyggande arbete

Drogförebyggare

I Vänersborgs kommun är den drogförebyggande samordnaren ansvarig för det förebyggande arbetet mot ANDTS, det vill säga alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel.

Målgruppen för det drogförebyggande arbetet är barn, ungdomar och unga vuxna upp till 25 år. Andra viktiga målgrupper är föräldrar och alla som arbetar med barn och ungdomar i vår kommun. Under de senaste åren har det genomförts riktade insatser till unga vuxna, de som är 20-25 år, främst när det gäller langning av alkohol.

Drogförebyggande samordnarens huvuduppgift är att utveckla och samordna det drogförebyggande arbetet i kommunen, verka för kunskapsspridning och följa upp arbete och forskning inom området. Samordnaren förväntas att motivera, entusiasmera och inspirera till förebyggande arbete i kommunens olika förvaltningar och verksamheter.

Att arbeta som drogförebyggande samordnare innebär att skapa, driva och utveckla nätverk, genomföra omvärldsbevakning, sprida aktuell kunskap samt ansvara för att genomföra kompetenshöjande insatser för olika målgrupper. Det drogförebyggande arbetet är en del av kommunens folkhälsoarbete och är därför starkt sammanlänkat med kommunens arbete kring folkhälsa.

I arbetsuppgifterna ingår bl.a. presentera drogförebyggande strategier och annan information till föräldrar, delge information till professionella som arbetar med ungdomar, ansvara för och genomföra informationsinsatser till elever om bl.a. tobak, alkohol, energidrycker och cannabis, genomföra kartläggning av ungdomars drogvanor, genomföra lokala insatser mot langning av alkohol, sammanställa material som efterfrågas från samarbetspartners, genomföra och ansvara för drogfria arrangemang, samverkan med träningsanläggningar och polisen inom metoden 100% Ren Hårdträning Vänersborg, samordning av Kaktusen och samverkan med grund- och gymnasieskolor.

Samverkan inom det ANDTS-förebyggande arbetet sker både lokalt, regionalt och nationellt.

Har du frågor får du gärna höra av dig. Kontaktuppgifter finns här intill.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Drogförebyggande samordnare
Sara Gunnarsson Forsberg

Telefon:
0521-72 17 25

E-post:
sara.gunnarsson@vanersborg.se

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se