Hoppa till innehåll

 

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Drogförebyggande samordnare

I Vänersborg finns det en drogförebyggande samordnare vars uppgift är att utveckla och samordna det drogförebyggande arbetet i kommunen.

Vänersborgs kommun arbetar för att förebygga och minska skador och missbruk av olika droger som tobak, alkohol, narkotika och dopning. Som stöd har kommunen en samordnare som jobbar strategiskt och övergripande med drogförebyggande arbete.

Tidiga och förebyggande insatser är viktiga för att skapa goda livsvillkor, livsmiljöer och levnadsvanor för alla invånare. Det drogförebyggande arbetet handlar om att främja goda miljöer och ge stöd för en god hälsa och att förmedla kunskap om alkohol och andra drogers skadlighet. Det innebär att se, stödja och utveckla det som gör att barn och ungdomar fortsätter att vara friska och behålla sin hälsa, så kallade friskfaktorer men även det som skyddar och stödjer dem, så kallade skyddsfaktorer.

Ett aktivt arbete görs även för att begränsa tillgängligheten av alkohol och droger för barn och ungdomar. Här arbetar vi med ökad kunskap hos unga vuxna (20-25) och vuxna då de är starkt bidragande till ungdomars användning av tobak, alkohol, narkotika och dopning.

Målsättningen med det drogförebyggande arbetet är att barn och ungdomar under 18 år ska vara drogfria samt att skapa förutsättningar för goda och hälsofrämjande uppväxtvillkor för ban och ungdomar. Målgruppen för det drogförebyggande arbete i Vänersborg är barn och ungdomar upp till 25 år.

För dig som är förälder

I det drogförebyggande arbetet är du som förälder en oerhört viktig samarbetspartners. Du som förälder kan göra stor skillnad. Våga fråga och prata med era barn om det som rör sig i deras liv. Det kan vara musik, sajter på nätet, spel, kompisar, kärlek med mera. En god och djup relation till barnen skapar trygghet och gör det lättare för ungdomarna att hantera nya situationer, val och vänskapsförbindelser.

Tobak: Det är viktigt att du som vuxen stödjer tonåringar till en tobaksfri livsstil. Det gäller alla former av tobak, som snus, cigaretter, e-cigaretter och vattenpipa. Forskning visar att det finns en stark koppling mellan nikotin, alkohol och andra droger, både fysiologiskt och socialt.

Alkohol: Många vuxna tror att ungdomar som blir bjudna på öl, vin och sprit hemma lär sig hantera alkohol. Svensk forskning visar att det är precis tvärtom. De ungdomar som blir bjudna på alkohol hemma dricker mer alkohol än sina kompisar som inte har blivit bjudna på alkohol hemma. Bjud därför aldrig någon under 18år på alkohol!

Droger: Det finns tyvärr en del droger i Vänersborg idag. Just nu finns det en uppfattning bland våra ungdomar att det är ofarligt att röka cannabis. Som förälder bör du skaffa dig kunskap för att kunna möta myterna om bland annat cannabis. Kom ihåg att kolla källan där informationen kommer från. Prata med dina barn om riskerna att använda droger. Bry dig om och lägg dig i!

För dig som är ung

Det är viktigt att du som är ung tar ansvar och vet vilka konsekvenser det kan få om du använder alkohol och droger. Våga säga nej till det du inte vill göra. Grupptryck, hot eller hån håller inga riktiga vänner på med. Visa stolt upp din självkänsla och strunta i vad andra tycker.

Här får du fler tips som kan hjälpa dig och andra ungdomar:

  • Var rädd om dig och ta hand om dig.
  • Se till att du och dina vänner tar hand om varandra.
  • Tala om för dina föräldrar var du är, vilka du umgås med och när du kommer hem.
  • En ”tjatig” och ”jobbig” förälder bryr sig. Kom ihåg det.
  • Drick inte alkohol om du är under 18 år. Det är olagligt och den lagen är inte till för att straffa dig utan för att skydda dig.
  • Utöver risk för att fastna i missbruk och drabbas av sjukdom ökar alkoholkonsumtion risken för misshandel, skadegörelse, olyckor och sexuella övergrepp/ofrivillig sex.
  • Visa ditt missnöje och agera om någon vill köpa ut alkohol till dig eller andra minderåriga.
  • Gör och säg bara sådant som du kan stå för dagen efter.
  • Det är alltid rätt att kontakta någon vuxen om någonting har hänt. Dina vänner får kalla dig för ”tjallare”. Det är moget att berätta saker och många kommer att vara tacksamma efteråt.
  • Gå inte hem ensam på kvällen eller natten.

Är du vuxen, förälder eller ungdomar och har frågor som rör tobak, alkohol, narkotika eller dopning? Då kan du vända dig till vår drogförebyggande samordnare som hjälper dig eller lotsar dig rätt. Självklart kan du vara anonym.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Drogförebyggande samordnare
Sara Gunnarsson Forsberg

Telefon:
0521-72 17 25

E-post:
sara.gunnarsson@vanersborg.se

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se