Hoppa till innehåll

 

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Drogvaneundersökningar i kommunen

Drogvaneundersökningar

Undersökningarna följer och belyser ungdomars drogvanor över tid och visar på skillnader mellan exempelvis kön och regioner. Den insamlade informationen ger också möjligheter att bland annat göra mer detaljerade analyser av konsumtionsmönster samt se samband mellan droganvändning och risk- samt skyddsfaktorer.

I Sverige har regelbundna drogvaneundersökningar genomförts av CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, sedan 1971 bland elever i årskurs 9 och sedan 2004 även elever i gymnasiet årskurs 2.

Drogvaneundersökningar i Vänersborgs kommun

I Vänersborgs kommun har drogvaneundersökningar genomförts 2002, 2004, 2007, 2008, 2010 samt 2013. Svarsfrekvensen har genomgående varit hög. 2013 års undersökning visar att det vanligaste sättet för ungdomar att få tag på alkohol är via kompisar eller via annan vuxen. Andelen ungdomar som uppgere att de inte blivit bjudna på alkohol av sina föräldrar har ökat, vilket är positivt.

De vanligaste sakerna som ungdomar uppger att de råkat ut för på grund av att de druckit alkohol är förstörda saker och kläder, råkat i gräl eller haft oskyddat sex. När de gäller andelen ungdomar som uppger att de använt narkotika under de senaste 12 månaderna uppger 4% av tjejerna och 5% av killarna i årskurs 9 samt 8% av tjejerna och 12% av killarna i årskurs 2 på gymnasiet att de provat narkotika.

Drogvaneundersökningar i Västra Götaland

2013 genomfördes CANs (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) drogvaneundersökning för första gången gemensamt i 47 av totalt 49 kommuner i Västra Götaland. Målet var att få en så samlad bild som möjligt av drogvanorna hos Västra Götalands unga invånare. Resultaten som helhet är i stort sett i nivå med genomsnittet för hela riket när det gäller ungdomars drogvanor.

Det finns dock stora skillnader mellan enskilda kommuner där exempelvis andelen rökare i årskurs 9 varierar från cirka 5% till cirka 40% och där intensivkonsumtion av alkohol bland gymnasieelever varierar från cirka 20% till cirka 50%. En mångårig trend av sjunkande andel elever som dricker alkohol fortsätter och cannabis är sedan många år den vanligaste formen av narkotika i årskurs 9 såväl som i gymnasiet.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Drogförebyggande samordnare
Sara Gunnarsson Forsberg

Telefon:
0521-72 17 25

E-post: sara.gunnarsson@vanersborg.se

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se

Mer information

Drogvaneundersökning i Fyrbodal, gymasiet åk 2, 2013 , 912 kB, öppnas i nytt fönster. (, 912 kB)

Drogvaneundersökning i Fybodal, årskurs 9, 2013 , 892 kB, öppnas i nytt fönster. (, 892 kB)

Drogvaneundersökning i Vänersborgs kommun, 2010 , 506 kB, öppnas i nytt fönster. (, 506 kB)

Drogvaneundersökning i Vänersborgs kommun, 2008 , 520 kB, öppnas i nytt fönster. (, 520 kB)

Drogvaneundersökning i Vänersborgs kommun, 2007 , 525 kB, öppnas i nytt fönster. (, 525 kB)

Drogvaneundersökning i Vänersborgs kommun, 2004 , 594 kB, öppnas i nytt fönster. (, 594 kB)