Hoppa till innehåll

 

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Narkotika - förebyggande arbete

Cannabis

Svensk narkotikalagstiftning är väldigt enkel, all hantering av narkotika är olaglig. Du får inte tillverka, bruka, inneha, förmedla, sälja, förvara eller köra ett fordon när du är påverkad av narkotika. Marijuana och hasch är den vanligaste illegala drogen bland ungdomar i Sverige. Inställningen till cannabis bland ungdomar har förändrats de senaste åren, den har blivit mer tillåtande och cannabis anses som mindre skadligt än förr, enligt de regionala drogvaneundersökningarna.

Cannabis är ett samlingsnamn för hasch och marijuana. Drogen kommer från växten Cannabis Sativa. Hasch är kådan som avsöndras från växtens blomma. Den pressas till bruna kakor och säljs i bitar. Marijuana är de torkade blomställningarna och växtdelarna. Det liknar grovt hackade örter eller gräs. Vanligtvis röker man cannabis men den går även att äta.

THC, tetrahydrocannabinol, är det verksamma ämnet i cannabis som ger ett rus. THC är inte vattenlösligt utan löses i fett, vilket leder till att THC sätter sig i hjärnan som består av mycket fett.

Det är betydligt vanligare bland tobaksrökare att de har använt cannabis än bland dem som inte har rökt tobak. Det vanligaste sättet att få tag på cannabis är genom kompisar eller kompisars kompisar. Oftast provar man cannabis på privata fester med kompisar som man känner sig trygg med.

Konsekvenser av att röka cannabis

Cannabisbruk kan orsaka minnesluckor, koncentrationssvårigheter, ångest, panikkänslor, depression, cancer, psykoser, och schizofreni, speciellt hos tonåringar.

Den genomsnittliga cannabisen som finns idag går inte att jämföra med den cannabisen som fanns på 60–70-talet. Idag är THC-halten högre och därför är dagens cannabis mer potent det vill säga starkare. Alla får inte samma effekter av cannabis, en del får nojor och blir oroliga men många ungdomar säger att dem tycker det är skönt att röka, att man blir glad, avslappnad och att det ger en härlig känsla.

Hur kan du se att din tonåring har rökt cannabis?

Vanliga tecken på att man använt cannabis är t.ex. röda ögon, muntorrhet, tankspriddhet, att man tappar tråden och svarar frånvarande på frågor, det vill säga att man är i ett rus. Att röka cannabis är inte som att dricka alkohol, då man oftast dricker alkohol på kvällen. Det är inte ovanligt att tonåringar röker cannabis direkt efter skolan. Det akuta ruset har då försvunnit när ungdomarna kommer hem och det kan vara svårt att upptäcka det. Ett rus håller i sig cirka 40 - 60 minuter för att sedan dala ut, om man inte röker mer.

Håll utkik

Det kan vara svårt att se om ens tonåring röker cannabis men det finns en del saker man kan hålla utkik efter. Har de OCB papper eller Rizzla papper (cigarrettpapper), ögondroppar (för att ta bort röda ögon) sönderrivna cigarettpaket (används som filter till en joint) så kan du börja misstänka att din tonåring använder cannabis. Snusdosor används ibland som förvaring av cannabis och tobak. En ”grinder” är en dosa med piggar i som används för att mala sönder och finfördela marijuanan innan man röker den.

Det är inte tillåtet att använda smycken, flaggor, märken, kläder, prylar eller dylikt med symboler för illegala droger, nazistiska eller rasistiska budskap på skolorna i Vänersborg. Vid upptäckt av drogrelaterade symboler tas föremålet i beslag och lämnas till rektor. Vårdnadshavare eller elev hämtar föremålet hos rektor efter skoldagens slut.

Om du misstänker att ditt barn använder cannabis

Läs på, ta ställning och diskutera! Det är viktigt att diskutera olika frågor hemma vid köksbordet och cannabis är verkligen en av dem. Prata med din tonåring och berätta att du är orolig, diskutera även gärna med andra föräldrar och vässa era argument tillsammans.

Vanliga argument ungdomar har - och förslag på svar

Alla gör det.
Nej, så är det inte. I den nationella folkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor 2018" uppgav omkring 4% av befolkningen mellan 16 och 64 år att de använt cannabis under de senaste 12 månaderna. I vår senaste drogvaneundersökning 2019 var det 9% i åk 2 på gymnasiet och 3% i åk 9 som uppgett att de använt narkotika någon gång.

Jag kan sluta när jag vill.
Alla som provar droger blir inte beroende men alla som är drogberoende har någon gång provat droger. Det går inte att veta på förhand att man aldrig kommer att hamn i ett beroende. Vissa personer anser sig inte vara beroende tills den dagen då de ska sluta och först då inser att de inte klarar av att sluta.

Ingen har dött av att röka cannabis.
Man har i stort sett inte hittat några fall alls av plötslig död till följd av en överdos av cannabis. Det finns dock många indirekta dödsfall i samband med cannabisrus som trafikolyckor och självmord. Cannabis kan också leda till dödsfall i hjärtinfarkter, cancer och stroke.

Det är inte mina grejer, jag förvarar dem bara åt en kompis.
All förvaring av narkotika är olaglig. Så för att inte bli dömd för olagligt innehav är det bäst att aldrig förvara någon väska hemma hos sig om man inte är absolut säker på vad väskan innehåller.

Jag tycker att det ska vara lagligt att röka cannabis.
Att cannabis är olagligt gör att färre människor använder det. De lagliga drogerna används av långt fler människor. Ungdomar vill gärna testa var våra gränser går men de flesta gör det inte. Om cannabis bli lagligt finns risk för att gränsen flyttas till det som ännu är olagligt. En stor majoritet anser att alkohol ska vara tillåten och att cannabis ska vara förbjuden.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se