Hoppa till innehåll

 

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Tobak - förebyggande arbete

Tobak är oftast den första drogen som tonåringar kommer i kontakt med. I Sverige har vi en 18-årsgräns för att köpa tobaksprodukter. Andelen tonåringar som uppger att de har provat att röka cigaretter minskar nationellt. I Vänersborg ökade dock andelen rökare i årskurs 9 från 8 procent år 2016 till 10 procent år 2019. Bland eleverna i gymnasiet i årskurs 2 minskade rökningen från 24 procent år 2016 till 18 procent år 2019.

Det är svårt att sluta röka. Många som börjar röka eller snusa blir beroende av nikotin. Hälsan påverkas negativt och kan leda till ökad risk för till exempel cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och lungsjukdomar. Dessutom försämras konditionen.

Generellt sätt snusar fler pojkar än flickor, men trenden att snusa ökar bland flickor. Det finns en stark koppling mellan tobaksanvändning och användning av alkohol och narkotika. Det senare beror troligen på att de ungdomar som provat cannabis, har en tobaksvana sedan tidigare.

Vattenpipa och e-cigarett

I vattenpipa röks en smaksatt tobak eller en rökmassa. Även om det doftar och smakar mildare innehåller röken kolmonoxid och cancerframkallande ämnen, precis som vanlig tobaksrök. Det vanligaste bland ungdomar är att röka vattenpipa med tobak, men ibland byts den ut mot cannabis.

Målgruppen för e-cigaretter är tonåringar. E-cigaretter är elektroniska och består av en behållare med vätska som innehåller olika smakämnen och kemikalier som kan vara skadliga. De flesta e-vätskor innehåller nikotin och till och med cannabis. Att röka e-cigaretter kallas för att vejpa eller vaping och kan leda till att tonåringen även börjar använda tobak.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se