Hoppa till innehåll

 

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Rådet för hälsa och social hållbarhet

Rådet för hälsa och social hållbarhet är ett samverkansorgan mellan Vänersborgs kommun och Västra Götalandsregionen genom att ett samverkansavtal är tecknat mellan Vänersborgs kommun och Västra Götalandsregionens Hälso- och sjukvårdsnämnd norra.

Uppdrag

Uppdraget är att driva ett långsiktigt folkhälsoarbete med utgångspunkt från kommunens Mål- och resursplan samt Västra Götalandsregionens folkhälsopolitiska policy och Norra hälso- och sjukvårdsnämndens Mål- och inriktningsdokument.

Syfte

Syftet är att genom tvärsektoriell samverkan leda och samordna utvecklingen av folkhälsoarbetet. Barn och ungas behov och rättigheter ska särskilt uppmärksammas samt att främja och utveckla prioriterade gruppers inflytande och delaktighet i de insatser som görs.

Fokusområden

 • Fullföljda studier
 • Social inkludering
 • Samverkan

Organisation

Rådet för hälsa och social hållbarhet består av:

 • Vänersborgs kommun: Fyra förtroendevalda ledamöter varav minst två ordinarie från Kommunstyrelsen.
  Mats Andersson (C) Ordförande
  Ann-Helen Selander (M)
  Gunnar Henriksson (L)
  Kenneth Borgmalm (S)
 • Hälso- och sjukvårdsnämnden Norra:Två ledamöter
  Henrik Josten (M) Vice ordförande
  Leif Andersson (S)
 • Stående adjungerande:
  Chef Avdelning Hållbar Utveckling Jenny Broberg Kudryk
  Folkhälsosamordnare Anne Ekstedt

Rådet kan utifrån utvecklingsområde och frågeställning adjungera politiker, tjänstemän och aktörer från parterna eller från andra samhällsaktörer.

Beslut

Rådet för hälsa och social hållbarhet beslutar om detaljbudget, prioriterar utvecklingsområden samt inriktning för förebyggande insatser.

Budgeten fastställs av Kommunstyrelsen utifrån gällande avtal med Hälso- och sjukvårdsnämnden norra.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Folkhälsosamordnare
Anne Ekstedt

Telefon:
0521-72 13 91

E-post:
anne.ekstedt@vanersborg.se

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se