Hoppa till innehåll

 

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Protokoll och uppföljning

Här publiceras protokoll från sammanträden med Rådet för hälsa och social hållbarhet samt årlig uppföljning av folkhälsoaktiviteter.

Vid varje sammanträde skrivs det ett protokoll. Protokollet justeras (skrivs under) av ordföranden och en justeringsperson, allt för att kontrollera att beslutet är riktigt formulerat. Efter justering publiceras protokollet.

 

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se