Hoppa till innehåll

 

Välfärdsredovisning

Tanken med att göra ett välfärdsbokslut är att man skall kunna använda det som ett styrinstrument för att rikta uppmärksamhet på insatser som bidrar till en folkhälso- och välfärdsutveckling som är i linje med de mål och ambitioner man har.

Välfärdsbokslutet skall även kunna fungera som ett uppföljningsinstrument som visar hur verksamheten utvecklats och bidragit till att uppfylla målen. Vidare skall man med hjälp av de nyckeltal som används kunna mäta förändringar och nyckeltalen skall kunna användas som beslutsunderlag för till exempel framtida resursfördelning och verksamhetsplaner.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Folkhälsosamordnare
Anne Ekstedt

Telefon:
0521-72 13 91

E-post:
anne.ekstedt@vanersborg.se

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se