Hoppa till innehåll

 

Funktionsnedsättning

Hjälp och stöd

Om du har svårigheter att klara av ditt dagliga liv på egen hand och anser dig vara i behov av hjälp kan du vända dig till Biståndsenheten.

Du kontaktar oss

Du kan kontakta oss på flera sätt. Du kan ringa till kommunens växel, telefon 0521- 72 10 00, som hjälper dig att komma i kontakt med rätt biståndshandläggare för LSS/socialpsykiatri. Du kan själv kontakta den handläggare som ansvarar för den dag i månaden som du är född. För dig som hellre vill skicka in en skriftlig ansökan direkt finns det både en elektronisk ansökningsblankett och en ansökningsblankett att skriva ut.

Vi kontaktar dig för att utreda dina behov

Handläggaren tar kontakt med dig och bokar en tid för ett möte. Under mötet kommer handläggaren att ställa frågor till dig utifrån de insatser, hjälp eller stöd som du ansöker om. Handläggaren begär även att få del av intyg där dina diagnoser framkommer och vilka svårigheter dessa medför för dig i det dagliga livet.

Vi fattar ett beslut

Utefter de uppgifter som handläggaren har fått del av fattas ett beslut om du har rätt till det som du ansökt om eller inte. Utredningen och beslutet sänds hem till dig.

Om du beviljats det som du ansökt om kommer du att kontaktas av den enheten som verkställer ditt beslut och utför den insats, hjälp och stöd som du har rätt till.

Om du fått ett avslag på din ansökan, helt eller delvis, har du rätt att överklaga det. Det kommer att finnas med en anvisning i ditt beslut om hur du gör för att överklaga beslutet. Om du vill ha hjälp med att överklaga kontaktar du din handläggare med det snaraste.

Att ansöka om stöd

För att du ska få rätt till stöd, samt göra en ansökan, är du välkommen att kontakta någon av våra biståndshandläggare.

Kontakt med handläggare på biståndsenheten. Öppnas i nytt fönster.

KONTAKT

Biståndsenheten
Vård, stöd och utredning
Residensgatan 20
462 30 Vänersborg

Besök: Endast bokade besök

Informationstelefon
Mån-Fre, kl 08:30-09:30
Telefon: 0521-72 11 61
Telefon: 0521-72 10 98

E-post till biståndsenheten
bistand@vanersborg.se

Kontakt med biståndshandläggare sker via telefon eller e-post

Biståndshandläggare
Äldreomsorg  Öppnas i nytt fönster.Personligt stöd och omsorg Öppnas i nytt fönster.

Telefontid handläggare
Mån-Fre, kl 08.30-09.30
(övrig tid i mån av möjlighet)

Verksamhetsansvarig
Helena Gidgård
Telefon: 0521-72 21 33
E-post: helena.gidgard@vanersborg.se

Lämna synpunkter

Här kan du lämna synpunkter på våra verksamheter.
Lämna synpunkter här