Hoppa till innehåll

 

Funktionsnedsättning

Hjälp och stöd

Om du har svårigheter att klara av ditt dagliga liv på egen hand och anser dig vara i behov av hjälp kan du vända dig till Biståndsenheten.

Du kontaktar oss

Det finns flera sätt att kontakta oss. Du kan ringa till kommunens växel, telefon 0521-72 10 00, som hjälper dig att komma i kontakt med rätt LSS/socialpsykiatrihandläggare. Du kan även på egen hand kontakta den handläggare som ansvarar för den dag i månaden du är född. För dig som hellre vill skicka in en skriftlig ansökan direkt finns både en elektronisk ansökningsblankett och en ansökningsblankett att ladda ner.

Vi kontaktar dig och bokar en tid för ett möte

Efter ansökan kommer du att få träffa en handläggare. Under mötet diskuterar du och din handläggare dina behov och handläggaren påbörjar sedan en social utredning. Utredningen baseras på den information som handläggaren har fått från dig. I samtycke med sig kan handläggaren i vissa fall begära ut ett läkarutlåtande eller liknande underlag från andra myndigheter som du varit i kontakt med exempelvis Försäkringskassan.

Utredningen utgör beslutsunderlaget för bedömningen av vilket behov som föreligger och vilket bistånd eller vilken insats som kan bli aktuellt för dig.

Du har rätt att läsa utredningen innan beslutet fattas.

Vi fattar ett beslut

Efter ansökan och utredning får du ett beslut där det framgår vilken hjälp du har beviljats. Får du avslag på din ansökan, skickas samtidigt information med om hur du kan överklaga beslutet. Du kan även få hjälp med din överklagan.

Vänersborgs kommun
Biståndsenheten
Södergatan 16 A
462 85 Vänersborg

Kontakta biståndshandläggare inom funktionshinder LSS/socialpsykiatriöppnas i nytt fönster

KONTAKT

Biståndsenheten
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Enhetschef
Ewa Peterson

Telefon
0521-72 21 33

Kommunväxel:
0521-72 10 00

Besöksadress:
Residensgatan 20

E-post myndigheten:
social@vanersborg.se

Lämna synpunkter

Här kan du lämna synpunkter på våra verksamheter.
Lämna synpunkter här