Hoppa till innehåll

 

Avlösarservice i hemmet

Avlastning i hemmet

Avlösarservice är ett stöd till dig som har ett funktionsnedsatt barn eller vuxen i familjen. Det innebär att personal kommer hem och tillfälligt övertar omvårdnaden av den funktionsnedsatte personen i er egen bostad. Syftet med stödet är att du och din familj ska kunna få avlastning så att ni kan uträtta sysslor utanför det egna hemmet eller få rekreation. Det kan också vara en förutsättning för att du ska kunna ägna dig åt det funktionshindrade barnets eventuella syskon.

Information och kontakt

För att få mer information och för att ansöka om stöd är du välkommen att kontakta någon av våra handläggare på biståndsenheten. Se under "Mer information".

Vill du arbeta som avlösare i hemmet?

Är du intresserad kontaktar du verksamhetsledaren. Se under kontakt.

Länk till intresseanmälan - E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För dig som har avlösare i hemmet

Fyll i dina uppgifter direkt på skärmen och skicka in via datorn.
Här krävs e-legitimation.

Månadsrapport för LSS Avlösarservice - E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress
Residensgatan 20
Endast bokade besök

Enhetschef
Tfn: 0521-72 21 69

Verksamhetsledare
Tfn: 0521-72 21 42

MER information