Hoppa till innehåll

 

Daglig verksamhet enligt LSS

Daglig verksamhet är en sysselsättning som ska erbjuda den enskilde stimulans, utveckling, meningsfullhet och främja gemenskap i samhället efter hans eller hennes önskemål, beroende på tillgång av plats.

Alla med ett beslut om daglig verksamhet ska ges möjlighet

- att få vara delaktig och kunna påverka
- att få känna glädje, trygghet och respekt

Information och kontakt

För att få mer information och för att ansöka om stöd är du välkommen att kontakta någon av våra handläggare på biståndsenheten. Se under "kontakt".

KONTAKT

BISTÅNDSENHETEN
Vård, stöd och utredning

Besöksadress:
Residensgatan 20
462 30 Vänersborg

E-post till biståndsenheten:
bistand@vanersborg.se

Biståndshandläggare
Kontakt med handläggare