Hoppa till innehåll

Extern daglig verksamhet

Vad gör vi?

Extern daglig verksamhet är när en person med beslut om daglig verksamhet enligt LSS har sysselsättning på företag, föreningar eller organisationer utan personalstöd. Stöd från arbetskonsulent bokas in regelbundet, även uppföljningsmöten sker med företaget, föreningen eller organisationen. Det finns alltid möjlighet för personen och arbetsgivaren att kontakta arbetskonsulent från daglig verksamhet.

Var finns vi?

På olika företag, föreningar och organisationer inom Vänersborgs kommun.

Hur ser den fysiska miljön ut?

För att vara på en extern daglig verksamhetsplats behöver personen ha förmåga att möta arbetsplatsens krav och kraven ser olika ut på olika arbetsplatser. Personer som har extern daglig verksamhet har rätt till anpassningar, vilket utformas när person är på plats.

Vad krävs av personen?

Den externa platsen är matchad utifrån förmågor, resurser, intressen och önskemål. Person arbetar självständigt, med styrda arbetsuppgifter utifrån arbetsgivarens och organisationens krav.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se