Hoppa till innehåll

SIAS
Stöd I Arbetsplatsförlagd Sysselsättning

Vad gör vi?
SIAS är en del av daglig verksamhet där person med beslut om daglig verksamhet enligt LSS är ute på företag, föreningar eller organisationer utan personalstöd. Stöd från personalen bokas in regelbundet, även uppföljningsmöten sker med företaget, föreningen eller organisationen. För att vara på SIAS plats behöver personen ha förmåga att möta arbetsplatsens krav och kraven ser olika ut. Det finns alltid möjlighet att kontakta personal från daglig verksamhet, både från arbetsgivaren och personens sida. Person som är på SIAS plats har rätt till stöd i form av hjälpmedel och/eller anpassningar.
SIAS platsen är matchad utifrån förmågor, resurser, intressen och önskemål.

Var finns vi?
På olika företag, föreningar och organisationer inom Vänersborgs kommun.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Östra vägen 5


Enhetschefer:
Tf. Madelene Almrot
Telefon:
0521-72 21 62
E-post: madelene.almrot@vanersborg.se

Linnea Vilhelmsson
Telefon:
0521-72 21 63
E-post:
linnea.vilhelmsson@vanersborg.se