Hoppa till innehåll

 

Korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år

Förlängd fritidsverksamhet

Korttidstillsyn är en förlängning av kommunens fritidsverksamhet som vanligtvis upphör när barnen fylld 12 år.

Korttidstillsynen riktar sig till dig som har ett behov av stöd och tillsyn före och efter skolan, studiedagar samt under skolloven.

Behovet av tillsyn och sysselsättning kan variera, därför bygger verksamheten, i så stor utsträckning som möjligt, på dina egna intressen.

Information och kontakt

För att få mer information och för att ansöka om stöd är du välkommen att kontakta någon av våra handläggare på biståndsenheten. Se under "Mer information".

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Residensgatan 20
Endast förbokade besök

Telefon växel:
0521-72 10 00

MER information