Hoppa till innehåll

 

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en lag som ger dig som har omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar rätt till särskilt stöd och service. Stödet ska tillförsäkra dig goda levnadsvillkor i ditt dagliga liv. Målsättningen är att du ska kunna leva ett så bra liv som möjligt på dina egna villkor och med dina egna förutsättningar.

För att beviljas stöd enligt LSS-lagstiftningen

För att beviljas detta stöd måste du tillhöra någon av de så kallade personkretsarna som du ser här:

  • Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  • Personer med begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder, förorsakad av yttre våld eller sjukdom.
  • Personer med stora och varaktiga funktionsnedsättningar som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Mer information och hur du ansöker

Vill du ha mer information och ansöka om stöd och service (LSS) är du välkommen att kontakta våra handläggare på biståndsenheten.
Se under kontakt.

KONTAKT

BISTÅNDSENHETEN
Vård, stöd och utredning

Besöksadress:
Residensgatan 20
462 30 Vänersborg

E-post till biståndsenheten:
bistand@vanersborg.se

Biståndshandläggare
Kontakt med handläggare