Hoppa till innehåll

 

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en lag som ger dig som har omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar rätt till särskilt stöd och service. Stödet ska tillförsäkra dig goda levnadsvillkor i ditt dagliga liv. Målsättningen är att du ska kunna leva ett så bra liv som möjligt på dina egna villkor och med dina egna förutsättningar.

För att beviljas stöd enligt LSS-lagstiftningen måste du tillhöra någon av de så kallade personkretsarna som du ser nedan:

  • Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
  • Personer med begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder, förorsakad av yttre våld eller sjukdom
  • Personer med stora och varaktiga funktionsnedsättningar som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se