Hoppa till innehåll

 

Bostäder för vuxna

Skarp avrådan från besök på särskilda boenden äldre än 65 år

Besöksstopp gäller till den 31 mars, ev. med förlängning.

Läs mer här om besöksstoppet.

Viktig information
för besök i särskilda boenden utifrån sourse control.

Bostad med särskild service är några olika boendeformer enligt LSS som är anpassade till dig som är vuxen och har funktionsnedsättning.

Gruppbostad

Gruppbostad är till för dig som har ett omfattande tillsyns- och stödbehov dygnet runt. Gruppbostaden består av små lägenheter med gemensamhetsutrymmen i samma hus. I gruppbostaden finns personal  dygnet runt som hjälper dig med det du behöver. Du kan också få stöd att komma ut på fritidsaktiviteter.

Servicebostad

En servicebostad består av ett antal lägenheter som kan ligga i samma hus eller i ett samlat bostadsområde. För dig som bor i en servicebostad finns det tillgång till en gemensam lägenhet som fungerar som en samlingspunkt. Det finns personal som ger stöd och hjälp om du har behov.

Information och kontakt

För att få mer information och för att ansöka om stöd är du välkommen att kontakta någon av våra handläggare på biståndsenheten. Se under "Mer information".

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg
 
Besöksadress:
Kungsgatan 15 (Folkets Hus)
vån 3 och 4
Endast förbokade besök

Telefon
Enhetschefer:

0521-72 21 64
0521-72 21 58
0521-72 21 56
0521-72 21 57
0521-72 21 30
0521-72 21 50
0521-72 25 97
0521-72 25 14

MER information

INFORMATION OCH HUR DU ANSÖKER
Kontakta handläggare på biståndsenhetenöppnas i nytt fönster.