Hoppa till innehåll

 

Korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år

Korttidstillsyn är en förlängning av kommunens fritidsverksamhet som vanligtvis upphör när barnen fylld 12 år.

Korttidstillsynen riktar sig till dig som har ett behov av stöd och tillsyn före och efter skolan, studiedagar samt under skolloven.

Behovet av tillsyn och sysselsättning kan variera, därför bygger verksamheten, i så stor utsträckning som möjligt, på dina egna intressen.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Kungsgatan 15 (Folkets Hus)
vån 3 och 4
Endast förbokade besök

Enhetschef telefon:
0521-72 21 69