Hoppa till innehåll

 

Överklagan av beslut

Om du får avslag på hela eller delar av din ansökan och är missnöjd med detta kan du överklaga beslutet hos Förvaltningsrätten.

En handläggare på biståndsenheten kan hjälpa dig att överklaga till domstol.

Läs mer här du gör för att överklaga ett beslut inom SoL eller LSS. Öppnas i nytt fönster.

KONTAKT

BISTÅNDSENHETEN
Vård, stöd och utredning

Besöksadress:
Residensgatan 20
462 30 Vänersborg

E-post till biståndsenheten:
bistand@vanersborg.se

Biståndshandläggare
Kontakt med handläggare