Hoppa till innehåll

 

Överklagan av beslut

Om du får avslag på hela eller delar av din ansökan och är missnöjd med detta kan du överklaga beslutet hos Förvaltningsrätten. Nedan kan du se hur du går till väga:

  • skriv vilket beslut du överklagar
  • skriv varför du tycker att beslutet är oriktigt
  • skriv vilken förändring du vill ha
  • skriv vilken handläggare du vänder dig till
  • skriv namn, personnummer, adress och telefonnummer
  • underteckna överklagandet med ditt namn

För att din överklagan ska prövas måste du lämna in handlingen inom 3 veckor från den dag du fick beslutet.

Har din överklagan kommit in i rätt tid kommer handläggaren att ta del av dina synpunkter och därefter bedöma om någon ändring är aktuell. Om inte, skickas överklagandet vidare till förvaltningsrätten för prövning.

Om du inte är nöjd med förvaltningsrättens dom kan du begära en prövning i Kammarrätten.

Överklagandet ska du lämna/skicka till:
Handläggarens namn
Vänersborgs kommun
Socialförvaltningen
Omsorg om Funktionshindrade
462 85 VÄNERSBORG

Besöksadress: Residensgatan 20