Hoppa till innehåll

Överklagan av beslut

Överklagan av beslutöppnas i nytt fönster (film på teckenspråk, filstorlek 6,5 mb, nytt fönster)

Våra beslut kan överklagas hos Länsrätten. Nedan kan du se hur du går till väga:

- skriv vilket beslut du överklagar
- skriv varför du tycker att beslutet är oriktigt
- skriv vilken förändring du vill ha
- skriv vilken handläggare du vänder dig till
- skriv namn, personnummer, adress och telefonnummer
- underteckna överklagandet med ditt namn

För att överklagandet skall kunna prövas måste du lämna in handlingen inom 3 veckor från den dag Ni fick beslutet. Har ditt överklagande kommit in i rätt tid kommer handläggaren att ta del av dina synpunkter och därefter bedöma om någon ändring är aktuell. Om inte, skickas överklagandet vidare till Länsrätten för prövning. Om du inte är nöjd med Länsrättens dom kan du begära en prövning i Kammarrätten.

Överklagandet ska du lämna/skicka till:
Handläggarens namn
Vänersborgs kommun
Socialförvaltningen
Omsorg om Funktionshindrade
462 85 VÄNERSBORG

Om du behöver hjälp med att överklaga eller om du har några frågor så kontakta din handläggare.