Hoppa till innehåll

 

Psykisk funktionsnedsättning

Ansöka om stöd

Om du på grund av psykisk funktionsnedsättning har svårt att klara din dagliga livsföring och nedsättningen förväntas bestå under en längre tid kan du ansöka om stöd. Nedan finns länkar där du finner mer information.

Boendestöd

Boendestöd är ett individuellt anpassat socialt, pedagogiskt och praktiskt stöd som syftar till att ge dig förutsättningar att leva ett så självständigt liv som möjligt. Det är utformat så att personal kommer hem till dig och stödjer dig i ditt eget hem.

Läs mer om Boendestöd

Bostäder för psykiskt funktionsnedsatta

Våra boenden finns till för dig som har en allvarlig psykisk funktionsnedsättning som gör att du behöver en större närhet till personal.

Läs mer om bostäder för psykiskt funktionsnedsatta

Aktivitetshus

I våra aktivitetshus kan vi erbjuda dig social samvaro och en meningsfull sysselsättning. Du behöver inte något biståndsbeslut från handläggare.

Läs mer om Aktivitetshus

Personligt ombud

Är du 18 år eller äldre och har, eller riskerar att få en omfattande och varaktig psykiskt funktionsnedsättning kan få stöd av ett personligt ombud.

Läs mer om Personligt ombud. 

Mer information och hur du ansöker

Vill du ha mer information och ansöka om stöd och service (LSS) är du välkommen att kontakta våra handläggare på biståndsenheten. Se under "Mer information".

MER information