Hoppa till innehåll

 

Psykisk funktionsnedsättning

Om du på grund av psykisk funktionsnedsättning har svårt att klara din dagliga livsföring och nedsättningen förväntas bestå under en längre tid kan du ansöka om stöd. Nedan finns fyra länkar där du finner mer information.

Boendestöd

Boendestöd är ett individuellt anpassat socialt, pedagogiskt och praktiskt stöd som syftar till att ge dig förutsättningar att leva ett så självständigt liv som möjligt. Det är utformat så att personal kommer hem till dig och stödjer dig i ditt eget hem.

Se länken Boendestöd

Bostäder för psykiskt funktionsnedsatta

Våra boenden finns till för dig som har en allvarlig psykisk funktionsnedsättning som gör att du behöver en större närhet till personal.

Se länken Bostäder för psykiskt funktionsnedsatta

Aktivitetshus

I våra aktivitetshus kan vi erbjuda dig social samvaro och en meningsfull sysselsättning. Du behöver inte något biståndsbeslut från handläggare.

Se länken Aktivitetshus

Personligt ombud

Är du 18 år eller äldre och har, eller riskerar att få en omfattande och varaktig psykiskt funktionsnedsättning kan få stöd av ett personligt ombud.

Se länken Personligt ombud. 

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se