Hoppa till innehåll

 

Boendestöd

Boendestöd är ett individuellt och anpassat socialt, pedagogiskt och praktiskt stöd som syftar till att ge dig förutsättningar att leva ett så självständigt liv som möjligt. Boendestödet har också som syfte att förebygga och bryta en eventuell social isolering.

Det är utformat så att personal kommer hem till dig och stödjer dig i ditt eget hem. För att du ska kunna behålla dina funktionsförmågor är det viktigt att du är delaktig så mycket du klarar av.

Du kommer att få en kontaktpersonal som du tillsammans upprättar en genomförandeplan. I I genomförandeplanen ska det framkomma hur ditt stöd ska planeras och genomföras utifrån ditt beslut om boendestöd.

I boendestödet arbetar det boendestödjare, verksamhetspedagoger och gruppledare.

Boendestöd (lättläst)

Boendestöd betyder att personal
kommer hem till dig och ger dig stöd.

Vi som arbetar här kallas boendestödjare.

Vi hoppas att:
Du ska klara av att göra saker själv.
Du ska känna dig trygg.
Du ska kunna vara med i samhället.

Välkommen att ansöka om boendestöd.
Tryck på länken "Vem kontaktar du?"

 

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Regementsgatan 11

Enhetschef telefon:
0521-72 21 31

Verksamhetspedagoger telefon:
0521-72 21 35
0521-72 21 84

Gruppledare telefon:
0521-72 21 06