Hoppa till innehåll

 

Boendestöd

Självständigt liv

Boendestöd är ett individuellt och anpassat socialt, pedagogiskt och praktiskt stöd som syftar till att ge dig förutsättningar att leva ett så självständigt liv som möjligt. Boendestödet har också som syfte att förebygga och bryta en eventuell social isolering.

Det är utformat så att personal kommer hem till dig och stödjer dig i ditt eget hem. För att du ska kunna behålla dina funktionsförmågor är det viktigt att du är delaktig så mycket du klarar av.

Du kommer att få en kontaktpersonal som du tillsammans upprättar en genomförandeplan. I I genomförandeplanen ska det framkomma hur ditt stöd ska planeras och genomföras utifrån ditt beslut om boendestöd.

I boendestödet arbetar det boendestödjare, verksamhetspedagoger och gruppledare.

Information och kontakt

För att få mer information och för att ansöka om stöd är du välkommen att kontakta någon av våra handläggare på biståndsenheten. Se under "Mer information".

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Regementsgatan 11

Enhetschef telefon:
0521-72 21 31

Verksamhetspedagoger telefon:
0521-72 21 35
0521-72 21 84

Gruppledare telefon:
0521-72 21 06 

MER information