Hoppa till innehåll

 

Syn- och hörselnedsättning

Habilitering & Hälsa är en del av Västra Götalandsregionen och erbjuder specialiserad vård och stöd vid en varaktig funktionsnedsättning som nedsatt förmåga att höra eller se. Oftast kommer du till oss via remiss från läkare men det går också att skriva en egenremiss.

Syn
Syncentral Vänersborglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hörsel
Audionommottagning i Vänersborglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Dövteam Vänersborglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Hörselteam Vänersborglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Alternaitv telefoni Vänersborglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vi erbjuder också tolktjänst till personer som är döva, dövblinda och personer med hörselnedsättning.
Beställ teckenspråkstolk, dövblindtolk, skrivtolk, tss-tolk och taltjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndighet:
kommun@vanersborg.se