Hoppa till innehåll

 

Tillgänglighet för dig med funktionsnedsättning

Tillgänglighet för dig med funktionsnedsättning är en länk där vi har samlat information som kan vara av intresse för dig som vill veta lite mer om Agenda 22, Kommunala rådet för funktionshinderfrågor, tillgänglighetsdatabasen och om övrig information om tillgänglighet.

Här finner du också Kommunala rådet för funktionshinderfrågors minnesanteckningar och information om granskningsgruppens arbete.

Vänersborgs kommun är en kommun som tar tillgänglighetsfrågorna på allvar.

För oss är det självklart att alla kommunens invånare ska ha en god tillgänglighet oavsett om man har en funktionsnedsättning eller ej.

Vi ser inte tillgänglighet som en fråga bortom andra frågor. Vi ser den som en självklar del av våra beslutandeprocesser.

Vänersborgs kommun arbetar utifrån Agenda 22 som är FN:s riktlinjer för hur medlemsstaterna ska förhålla sig till personer med funktionsnedsättningar.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se

MER information