Hoppa till innehåll

Omsorg om funktionshindrade - lättläst

En hand med jordglob med ett växande träd

Informationen i länkarna som du hittar till vänster är skriven med en enklare svenska. Men informationen är den samma som i de övriga länkarna.

Om du har funktionshinder så kan du få hjälp.
Du kan söka personlig assistans, kontaktperson,
avlösarservice i hemmet, korttidsvistelse,
korttidstillsyn för skolungdomar äldre än 12 år,
bostad med särskild service för både barn och vuxna
och daglig verksamhet för vuxna.

Du kan söka personlig assistans, kontaktperson,
avlösarservice i hemmet, korttidsvistelse,
korttidstillsyn för skolungdomar äldre än 12 år,
bostad med särskild service för både barn och vuxna
och daglig verksamhet för vuxna.

Så här söker du hjälp

KONTAKT

Omsorg om funktionhindrade
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Kommunväxel:
0521-72 10 00

Besöksadress:
Kungsgatan 15
(Folkets hus)
vån 3 och 4

E-post myndigheten:
social@vanersborg.se