Hoppa till innehåll

Omsorg om funktionshindrade

Omsorg om funktionshindrade (film på teckenspråk, filstorlek 10 mb, nytt fönster)

Avdelningen Omsorg om funktionshindrade (OOF)


Omsorg om funktionshindrade är en av fyra avdelningar inom socialförvaltningen. Vi ansvarar för insatser enligt "Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade" (LSS) och insatser till psykiskt funktionshindrade enligt "socialtjänstlagen" (SoL/LSS) samt lagen om färdtjänst och riksfärdtjänst.

På vår avdelning arbetar cirka 350 personer. Avdelningens chef kallas för omsorgschef. Det finns också enhetschefer som ansvarar för olika verksamheter. På avdelningen finns en utvecklingsenhet som leds av en utvecklingsledare samt en administrativ- och bemanningsenhet. Övriga yrkeskategorier är: Handläggare, assistenter, verksamhetspedagoger, habiliteringsassistenter, grupphandledare, boendestödjare, arbetsterapeuter och sjukgymnast.

De verksamheter och insatser som vi på avdelningen ansvarar för är följande:  


- Bostad för vuxna med särskild service
- Bostad för psykiskt funktionshindrade
- Boendestöd
- Daglig verksamhet
- Aktivitetshus för psykiskt funktionshindrade (ej biståndsbedömd)
- Personlig assistans
- Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
- Avlösarservice i hemmet
- Kontaktperson
- Korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år
- Ledsagning
- Färdtjänst
- Riksfärdtjänst