Hoppa till innehåll

 

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Kommunala Handikapprådet

Kommunala Handikapprådetöppnas i nytt fönster (film på teckenspråk, filstorlek 6 mb, nytt fönster)

Kommunala Handikapprådet (KHR) är ett kommunalt råd som har till uppgift att driva tillgänglighetsfrågor i kommunen. Rådet sammanträder i regel minst 4 gånger per år.

Den innevarande mandatperioden (2011 — 2014) har handikapprådet 12 politiska ledamöter från Socialnämnden, Barn- och Ungdomsnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden, Byggnadsnämnden, Gymnasienämnden och Kommunstyrelsen. Kommunala Handikapprådet har också 2 ledamöter från Hälso- och Sjukvårdsnämnden i Trestad samt 10 ledamöter från olika handikapporganisationer inom Handikappföreningarnas Samarbetsorgan (HSO). Siffrorna inkluderar även ersättare.

Handikapporganisationerna är representerade enligt följande indelning. Svårt att höra, svårt att se, svårt att tåla vissa ämnen, svårt att röra sig och svårt att tolka, bearbeta och förmedla information.

Kommunala Handikapprådet är ingen kommunal nämnd. Men rådet har en bred representation från kommunens politiska nämnder. Detta är en förutsättning för att uppnå en god genomslagskraft för tillgänglighetsfrågor i kommunen.

Handikapprådets huvudsakliga roll är att sätta fokus på tillgänglighetsperspektivet och att arbeta för att öka tillgängligheten för funktionsnedsatta personer i kommunen. En annan viktig roll är att upprätthålla en god dialog och ett gott samarbete med politiker och övrig kommunal förvaltning samt andra myndigheter, organisationer och privata aktörer i samhällslivet.

Kommunala Handikapprådet har också en så kallad granskningsgrupp som kan ge råd om hur man kan utveckla tillgängliga miljöer. Det kan röra sig om exempelvis utlåtande i samband med ny- och ombyggnationer av inomhus och utomhusmiljöer, kollektivtrafik samt råd hur man stärker tillgängligheten i stort runt om i samhället. Granskningsgruppens kompetens spänner över ett brett område.

Kommunala Handikapprådet har också utarbetat ett handikappolitiskt program Agenda22 som ska integreras i nämndernas och förvaltningarnas arbete och beslutsprocesser. Programmet grundar sig på FN:s antagna regler om hur medlemsstaterna ska stödja och integrera funktionshindrade i samhällslivet. "Agenda 22" är antaget av kommunfullmäktige.

Om du önskar mer information om tillgänglighet och Kommunala Handikapprådet klicka gärna på länken "Tillgänglighet för dig med funktionsnedsättning"

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se