Hoppa till innehåll

 

Hjälp i hemmet

Stöd och omsorg

Ibland är stöd och omsorg från andra nödvändigt för att du ska kunna leva ett bra liv. Vänersborgs kommun erbjuder olika former av stöd som ska göra det lättare för dig att bo kvar hemma, i eget boende, så länge som möjligt. Målet är att du ska få den hjälp du behöver för att klara din vardag och livssituation.

De flesta insatserna måste du ansöka om hos kommunens biståndsenhet och insatserna är oftast avgiftsbelagda.

Insatserna prövas individuellt utifrån dina egna förutsättningar att klara din vardag och grundar sig på beslut utifrån gällande lagstiftning.
Läs mer på biståndsenhetens sida.öppnas i nytt fönster

Samhällstöd - stöd till invånare i Vänersborgs kommun

Innan man behöver socialtjänstens insatser finns många alternativ till stöd för att fortsätta leva så självständigt som möjligt. I Vänersborgs kommun finns nu Samhällsstöd - stöd till invånare. En grupp som som samordnar alla goda krafter och det som kan vara en hjälp till kommunens invånare. För att göra det enklare finns allt samlat på en plats.

Läs mer om Samlad hjälp på ett ställeöppnas i nytt fönster.

Information och kontakt

För att få mer information och för att ansöka om stöd är du välkommen att kontakta någon av våra handläggare på biståndsenheten. Se under "Mer information".

KONTAKT

Biståndsenheten
Vård, stöd och utredning
Residensgatan 20
462 30 Vänersborg

E-post till biståndsenheten bistand@vanersborg.se

VERKSAMHETSANSVARIG
Ewa Peterson
Telefon: 0521-72 21 33
E-post:
ewa.peterson@vanersborg.se

MER information

INFORMATION OCH HUR DU ANSÖKER

Kontakta handläggare på biståndenheten.öppnas i nytt fönster

ANSÖKNINGSBLANKETTER