Hoppa till innehåll

 

Hjälp i hemmet

Stöd och omsorg

Ibland är stöd och omsorg från andra nödvändigt för att du ska kunna leva ett bra liv. Vänersborgs kommun erbjuder olika former av stöd som ska göra det lättare för dig att bo kvar hemma, i eget boende, så länge som möjligt. Målet är att du ska få den hjälp du behöver för att klara din vardag och livssituation.

De flesta insatserna måste du ansöka om hos kommunens biståndsenhet och insatserna är oftast avgiftsbelagda.

Insatserna prövas individuellt utifrån dina egna förutsättningar att klara din vardag och grundar sig på beslut utifrån gällande lagstiftning.

Information hur du ansöker på biståndsenhetens sidaöppnas i nytt fönster.

KONTAKT

Biståndsenheten
Vård, stöd och utredning
Residensgatan 20
462 30 Vänersborg

E-post till biståndsenheten bistand@vanersborg.se

VERKSAMHETSANSVARIG
Ewa Peterson
Telefon: 0521-72 21 33
E-post:
ewa.peterson@vanersborg.se

ANSÖKNINGSBLANKETTER