Hoppa till innehåll

 

Hemsjukvård

En person som testar blodtrycket. Foto.

En person som testar blodtrycket.

Vad innebär hemsjukvård?

I hemsjukvården arbetar sjuksköterskor, distriktssköterskor, psykiatrisjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster med olika specialkompetenser som bedriver varaktiga och planerade sjukvårdsinsatser i hemmet dygnet runt. Exempel på insatser kan vara läkemedelshantering, omläggningar av sår, blodprov, injektioner, rehabilitering, hjälpmedelsutprovning m.m. Även mer avancerade insatser kan utföras.

Vem har rätt till kommunal hälso- och sjukvård?

Behovet påkallas av läkare eller annan personal i primärvården, eller på sjukhus via särskild rutin för samordnad individuell plan (SIP), som är gemensam för hela Västra Götalandsregionen.

Inskrivningskriterier

Patienten ska ha stora svårigheter att ta sig till vårdcentral. Med stora svårigheter menas somatisk, psykisk eller kognitiv funktionsnedsättning som förhindrar patienten att med hjälp av anhörig, personal eller annan ledsagare besöka vårdcentralen, och där det på grund av insatsernas omfattning och frekvens motiverar att vården ges i patientens hem.

Att det inte finns tillgängliga kommunala kommunikationsmedel kan inte betraktas som en så stor svårighet att inskrivning i hemsjukvård kan vara befogad. Sjukreseförmånen gäller om patienten reser från eget boende.

Om man blir inskriven i hemsjukvården så gör kommunens sjuksköterskor, arbetsterapeuter och/eller fysioterapeuter/ sjukgymnaster en bedömning av omfattningen på insatserna utifrån den bedömning som läkare har gjort. Tillsammans med den enskilde, och eventuellt någon anhörig, planeras insatserna. Vid inskrivning i den kommunala hälso- och sjukvården upprättas en hälso- och sjukvårdsjournal.

Rehabilitering och hjälpmedel

Rehabilitering

Hemsjukvården erbjuder rehabilitering för dig som är inskriven i hemsjukvården eller bor på något av kommunens särskilda boenden. Målet med rehabilitering är att förbättra eller bibehålla funktioner och förmågor för att möjliggöra en ökad självständighet och livskvalitet. 
Behöver du hjälpmedel provas de flesta ut av arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast.

Information om Kommunrehabs verksamhet. Öppnas i nytt fönster.

Avgift


Enligt beslut i socialnämnden utgår en hemsjukvårdsavgift.
Information om avgift för hemsjukvård 2020 Öppnas i nytt fönster.

Tystnadsplikt


All hälso- och sjukvårdspersonal har tystnadsplikt.

Trygghet

För din trygghet kan all personal legitimera sig.

Värdegrund och värdighetsgarantier

Inom vård och omsorg i Vänersborgs kommun finns en gemensam värdegrund för alla verksamheter samt en värdighetsgaranti för kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser inom socialförvaltningen. Värdighetsgarantierna gäller för legitimerad personal såsom sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster.

Gemensam värdegrund Öppnas i nytt fönster.
Värdighetsgaranti för kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser. , 205 kB, öppnas i nytt fönster. (, 205 kB)


Flödesschema över länssjukvård, primärvård och kommunal hemsjukvård.

KONTAKT

Hemsjukvård centrum, kvällspatrull, nattpatrull, psykiatri, personligt stöd och omsorg

Koordinator/sjuksköterska
Tfn: 0521-72 16 18

Enhetschef
Sofia Gustafsson
Tfn: 0521-72 25 57
sofia.gustafsson@vanersborg.se

Enhetschef
Sofia Jacobsson
Tfn: 0521-72 23 26
sofia.jacobsson@vanersborg.se

Hemsjukvård Solängen
Koordinator/sjuksköterska
Tfn: 0521-72 15 22

Hemsjukvård Vargön
Koordinator/sjuksköterska
Tfn: 0521-72 23 18

Hemsjukvård Frändefors
Koordinator/sjuksköterska
Tfn: 0521-72 22 57

Hemsjukvård Brålanda
Koordinator/sjuksköterska
Tfn: 0521-72 26 29

Niklasbergsområdet
Koordinator/sjuksköterska
Tfn: 0521-72 16 21

Enhetschef (vakant)
Tfn: 0521-72 23 26

Hemsjukvård rehabilitering
Koordinator Kommunrehab
Tfn: 0521-72 13 27

Enhetschef
Nathalie Höglander
Tfn: 0521-72 13 93
nathalie.hoglander@vanersborg.se

Undersköterskor nattpatrull kan kontaktas via kommunens larmmottagning Öppnas i nytt fönster..

Lämna synpunkter

Här kan du lämna synpunkter på våra verksamheter.
Lämna synpunkter här