Hoppa till innehåll

 

Rehabilitering

Kommunrehab - Kommunens enhet för rehabilitering

Hemsjukvården erbjuder rehabilitering för dig som är inskriven i hemsjukvården eller bor på något av kommunens särskilda boenden. Rehabiliteringsinsatser kan ske i det egna hemmet, på det särskilda boendet eller i samband med vistelse på biståndsbedömd dagverksamhet.

Målet med rehabilitering är att förbättra eller bibehålla funktioner och förmågor för att möjliggöra en ökad självständighet och livskvalitet. Legitimerad arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast gör bedömning av din aktivitets- och funktionsförmåga och sätter sedan mål och delmål tillsammans med dig för hur rehabiliteringsåtgärder ska ske i vardagen.

Information om hemsjukvårdens verksamhet Öppnas i nytt fönster..

Hjälpmedel

Hjälpmedel är till för att underlätta de dagliga aktiviteterna i vardagen. De flesta hjälpmedel provas ut av arbetsterapeut eller fysioterapeut/ sjukgymnast.

Bostadsanpassning

För personer med funktionsnedsättning finns det möjlighet att söka bidrag för anpassning av sin bostad. Legitimerad arbetsterapeut och/eller fysioterapeut/sjukgymnast utreder och bedömer behov av bostadsanpassning i förhållande till funktionsnedsättning och kan skriva intyg.

Information om bostadsanpassningsbidrag. Öppnas i nytt fönster.

Värdegrund

Inom vård och omsorg i Vänersborgs kommun finns en gemensam värdegrund för alla verksamheter samt en värdighetsgaranti för kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser inom socialförvaltningen. Värdighetsgarantierna gäller för legitimerad personal såsom sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster.

Arbetsterapeut utanför Kommunrehab

KONTAKT

KOMMUNREHAB

E-post till kommunrehab
kommunrehab@vanersborg.se

Koordinator/administration
0521- 72 13 27

Enhetschef
Nathalie Höglander
Tfn: 0521-72 13 93
nathalie.hoglander@vanersborg.se

Besöksadress
Gyllenheimsgatan 20 B

Postadress
462 35 Vänersborg

Lämna synpunkter

Här kan du lämna synpunkter på våra verksamheter.
Lämna synpunkter här